Jak nakupovat

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ STRÁNKY A E-SHOPU WWW.PODVINKY.CZ

Provozovatelem internetové stránky a e-shopu www.podvinky.cz je
Mgr. Dana Mihulková, IČ 684 88 416, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou pod číslem jednacím ŽÚ/533/2010/AE/3,
se sídlem na adrese Strojnická 1011, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Česká republika (dále jen provozovatel).
Provozovatel není plátcem DPH.

Prohlášení týkající se EET:

E-shop podléhá evidenci tržeb od 1. 3. 2018 (nabízí pouze produkty vlastní výroby, nejedná se o maloobchod ani velkoobchod).


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny uživatele internetové stránky a e-shopu www.podvinky.cz.

Ochrana osobních údajů

Údaje a informace, které uživatel uvádí při objednání produktů či registraci k odběru novinek, nebudou ze strany provozovatele internetové stránky a e-shopu použity k žádným dalším účelům. Uživatel dává registrací souhlas k uchovávání těchto údajů na internetové stránce e-shopu. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo přístupu k jakýmkoli informacím, které uživatelé na internetovou stránku e-shopu vloží, ať už veřejně či neveřejně, a to v plném znění. Uživatel svou objednávkou či přihlášením k odběru novinek opravňuje provozovatele k zasílání novinek (newsletteru) a dalších obchodních sdělení.

Nakládání s obsahem internetové stránky

Nakládání s obsahem této internetové stránky se řídí autorským zákonem. Převzetí či další šíření obsahu internetové stránky je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele, případně za předpokladu ocitování zdroje pomocí uvedení URL stránek, jejichž obsah byl převzat.

Odpovědnost za škodu

Informace uvedené na portálu www.podvinky.cz v podobě článků, vzorových dokumentů, návodů, vzdělávacích materiálů či diskusních příspěvků mají základní, orientační charakter a provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi. Provozovatel nezaručuje nonstop dostupnost internetové stránky www.podvinky.cz.

Obchodní podmínky internetového obchodu

V tomto e-shopu si můžete zakoupit podvinky neboli vzory na paličkování, a to zejména v elektronické podobě, konkrétně ve formátu PDF. Soubory mohou být z důvodu ochrany před neautorizovaným šířením „orazítkované“ jménem kupujícího. Soubory si můžete otevřít například v programech Adobe Reader nebo PDF XChange Viewer, které jsou na internetu k dispozici ke stažení zdarma.

Objednání zboží

K objednání zboží slouží prodejní formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Koupit“ u příslušného produktu. Objednávka v e-shopu je závazná. Odesláním objednávky se zavazujete k zaplacení a odebrání objednaných produktů. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s parametry produktu a souhlasíte s nimi. Odesláním objednávky taktéž vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Ceny zboží jsou platné v momentu uskutečnění objednávky. Jedná se o ceny konečné, které jsou v korunách českých. U fyzického zboží (např. u publikací) mohou být účtovány ještě další poplatky, zejména poštovné.

Jak nákup probíhá?

V e-shopu si prohlédnete nabízené podvinky, v případě zájmu vyplníte nákupní formulář a objednávku odešlete. Potvrzení o přijetí objednávky, fakturační údaje a výzvu k uhrazení a další informace týkající se zpracování objednávky obdržíte e-mailem. Po připsání úhrady na účet Vám bude zaslán e-mail se zakoupeným souborem v příloze, fyzický produkt (např. publikace) Vám bude zaslán poštou. Zakoupený podvinek je určen výhradně pro Vaši osobní potřebu a jeho další šíření jakoukoliv cestou není dovoleno.

Odkaz ke stažení standardní faktury se všemi povinnými údaji Vám bude doručen na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Zrušení objednávky

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou za níže uvedených podmínek zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (například z technických důvodů). Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné pouze po dohodě provozovatele e-shopu a zákazníka, a to za podmínky, že zákazník doposud neprovedl platbu za objednávku.

Distribuce elektronického zboží bude provedena prostřednictvím e-mailu, který zákazník uvedl v objednávce. Elektronické zboží je distribuováno obvykle do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet provozovatele. Termín dodání se však může lišit z důvodů kapacitních či technických.

Odstoupení od kupní smlouvy

Produkty nabízené v tomto e-shopu spadají do kategorie specifikované v odstavci 7 zákona č. 367/2000 Sb., kdy spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Konkrétně se v tomto případě jedná:

  • dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (podvinky mohou být označené, tj. elektronicky „orazítkované“ identifikačními údaji kupujícího),
  • dodávku audio a video nahrávek a elektronického zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, respektive získal k programu přístup a využil jej (kupujícímu je doručen odkaz ke stažení souboru, k němuž má kupující od této chvíle přístup a může ho využít).

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dočasnou nedostupnost webu nelze považovat za vadu, a zákazníkovi tak nevzniká právo na reklamaci.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která trvá
24 měsíců, vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele
e-shopu e-mailem a dohodnout se na dalším postupu.

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Slevové kupony

Slevový kupon uplatníte vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu
v e-shopu.

Pravidla diskuze a komentování článků

Provozovatel internetové stránky www.podvinky.cz nenese odpovědnost za obsah příspěvků uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu nebo které by porušovaly nebo mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob, z internetové stránky odstranit. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které takový příspěvek uveřejnily.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit diskusní příspěvky a komentáře, které jsou v rozporu s právem na ochranu osobnosti a s dobrými mravy (vulgární příspěvky, osobní invektivy) a další nevhodné a nesouvisející příspěvky.

Do příspěvků a komentářů je zakázáno vkládat skrytá či nevyžádaná reklamní sdělení (spamming), odkazy směřující na stránky s ilegálním obsahem (šíření warezu) a obrázky či přílohy s nevhodným obsahem. Provozovatel portálu zastoupený administrátorem si vyhrazuje právo takový příspěvek bez předchozího upozornění upravit nebo smazat. Postihem za opakované pokusy o zveřejnění takového obsahu bude smazání uživatelského profilu (v případě registrovaného uživatele) či dokonce zablokování přístupu uživatele na stránky portálu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 14. 3. 2017.

 

Zde si můžete obchodní podmínky stáhnout ve formátu .PDF.