PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Ručně paličkovaná krajka,
vzory na paličkování, podvinky.
Podmínky použití podvinků 

Domovská stránka 
LACE.CZ

Mnou navržené krajky, upaličkované technikou Cluny, se objevily v katalogu vzdělávacích kurzů Německého svazu krajkářek na rok 2019 (strana 35 a 36).