PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Ručně paličkovaná krajka,
vzory na paličkování, podvinky.
Podmínky použití podvinků 

Domovská stránka 
LACE.CZ

Vítejte na stránkách www.lace.cz, věnovaných ručně paličkované krajce!

Můžete si zde prohlédnout asi 4 000 fotografií, které jsem nashromáždila za poslední léta. 

V krátkosti o mně …

... pocházím původně z Vamberka, jsem ročník 1973, vystudovala jsem učitelství němčiny (Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií), po velmi krátké „kariéře“ učitelky a dvou rodičovských dovolených jsem se přes proofreading dostala k překladatelství a jako překladatelka z němčiny do češtiny pracuji už řadu let.

Paličkuji od 5. třídy základní školy, tedy asi od roku 1983. Učila jsem se jednak od maminky, Jaroslavy Jedlinské, která větší část svého profesního života pracovala jako domácí krajkářka pro družstvo Vamberecká krajka Vamberk, od tety Vlasty Novotné, učitelky paličkování, a čtyři roky jsem navštěvovala krajkářskou školu ve Vamberku, kde tehdy působily paní učitelky Anežka Bartáková a Vilma Murčová. Během studia na gymnáziu jsem se paličkování nevěnovala téměř vůbec, ale vrátila jsem se k němu v době, kdy jsem studovala na vysoké škole. To už bylo krátce po sametové revoluci, družstvo VKV se dostalo do potíží, krajkářky propustilo a mamka si musela hledat vlastní cestu, jak se jako krajkářka uživit. Jediný způsob, jak se to dalo vůbec nějak zvládnout, znamenal zapojit celou rodinu – a mým úkolem bylo (mimo jiné) kreslit a vymýšlet.

Kreativní choutky jsem měla odjakživa, takže mi tato úloha celkem vyhovovala. Postupem času se vše s nástupem stále dokonalejší techniky, příležitostí cestovat, poznávat a dále se vzdělávat a také možností své výtvory prezentovat posunulo ještě mnohem dál. Kam jsem se za ta léta dobrala, můžete sledovat na těchto stránkách J.

Dana Mihulková
9. ledna 2020