Podvinky dostupné v tomto e-shopu jsou určené výhradně pro osobní použití. Jejich další šíření jakoukoliv cestou, prodej, sdílení či půjčování není dovoleno.

Vystavování, prodej či jakákoliv jiná prezentace hotové krajky, a to i na internetu, na Facebooku a na dalších sociálních sítích, je v zásadě vítána, nicméně je možná pouze s uvedením jména autorky podvinku.

Děkuji, že respektujete autorské právo.