V roce 1997 jsem se zúčastnila prvního pokusu o vytvoření rekordu v počtu současně paličkujících, který se konal 5. července 1997 na Václavském náměstí v Letohradě. Moje pořadové číslo bylo 0135. K vytvoření rekordu došlo, pokud vím, ale nepamatuji se již, kolik paličkujících se vlastně sešlo.

Fotografie z té doby žádné nemám, pouze tento účastnický štítek a certifikát:

20.JPG   

19.JPG

Podobný pokus se opakoval o deset let později v Mohelnici. I tohoto setkání jsem se zúčastnila. Rekord z roku 1997 ale překonán nebyl, pokud vím.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz