Do kolektivní práce pořádané německou společností Alterfil jsem odeslala dva kousky.

Další fotografie zde.

V roce 2018 jsem pak měla možnost všechny krajky, které byly v rámci akce doručeny, zhlédnout na putovní výstavě v muzeu krajek v Nordhalbenu.

Více fotografií z výstavy v Nordhalbenu najdete zde.

A do třetice jsem se se stejnou kolekcí krajek setkala během Setkání krajkářek ve Vamberku v roce 2019. Část panelů byla vystavená v malém sále Městského klubu Sokolovna, část byla umístěná v kostele sv. Prokopa v dolní části náměstí.

Fotografie z Vamberka najdete zde.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz