Zde nešlo v pravém smyslu slova o návrh, neboť znak samozřejmě existuje v podobě, kterou nelze měnit, takže se jednalo v podstatě jen o úpravu znaku tak, aby bylo možné ho upaličkovat. Úprava Dana Mihulková, paličkovala Jaroslava Jedlinská.

Znak_001_wm.jpg

V dubnu 2017, po osobní návštěvě v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, mohu přidat ještě foto znaku po dokončení a zarámování (je umístěný v kanceláři hejtmana).

Znak_002_wm.jpg

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz