PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ

Zde nešlo v pravém smyslu slova o návrh, neboť znak samozřejmě existuje v podobě, kterou nelze měnit, takže se jednalo v podstatě jen o úpravu znaku tak, aby bylo možné ho upaličkovat. Úprava Dana Mihulková, paličkovala Jaroslava Jedlinská.

Znak_001_wm.jpg

V dubnu 2017, po osobní návštěvě v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, mohu přidat ještě foto znaku po dokončení a zarámování (je umístěný v kanceláři hejtmana).

Znak_002_wm.jpg