Pro zákaznici ze zahraničí, navrhla a paličkovala Dana Mihulková.