Kurz Cluny jsem zameškala, proto jsem si ho musela doplnit individuálně. Uvedenou techniku jsem do té doby vůbec neznala, alespoň ne pod tímto názvem... Řadu jejích prvků naprosto běžně používáme, aniž bychom věděli, že jsou součástí techniky Cluny, některá řešení jsem ale viděla poprvé v životě. Některým bych se rozhodně raději vyhnula, jiná považuji za velmi důvtipná – jako například Passé a Cheval. 

Další fotografie najdete zde.

Můj „domácí úkol“ z kurzu Cluny I se později dokonce ocitl v brožurce se vzdělávacím programem Německého svazu krajkářek na rok 2019 (vpravo):

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz