A je to tady – všechny domácí úkoly máme splněné, následuje závěrečná zkouška. Skládá se písemně, test ke každému modulu (torchon, pásková, cluny) se píše hodinu a půl. Uchazeč může za každý z testů získat až 40 bodů, dalších 60 bodů může obdržet za účast na kurzu, vedení skript, vypracování domácích úkolů, vytvoření vlastního návrhu a jeho realizaci. Celkem tedy lze v každém ze tří modulů nasbírat 100 bodů – aby kandidát uspěl, musí jich mít celkem alespoň 55.

Testy byly náročné a opravdu jsem pokaždé měla co dělat, abych za tu hodinu a půl stihla napsat všechny odpovědi a nakreslit všechny požadované výkresy, ale zkoušku jsem zvládla s velmi pěkným bodovým ziskem. Nyní jsem v situaci, kdy se mohu stát docentkou Německého svazu krajkářek a vyučovat v jím nabízených kurzech. 

   

   

Je tu ovšem ještě možnost pokračovat ve vzdělávání a absolvovat kurzy zaměřené více na navrhování, kompozici, práci s barvami, tvary a strukturami, jedná se o program na další nejméně tři roky. Tyto kurzy nejsou přístupné tomu, kdo nesložil výše uvedenou zkoušku, jedná se tedy o celkem exkluzivní záležitost a já si to nechci nechat ujít...

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz