S rekonstruováním starých metrových krajek jsem začala někdy kolem roku 2000, a speciálně vláčkové krajky jsem si velmi oblíbila. Před několika desítkami let můj tatínek prozíravě vyfotografoval odstřižky, vzorečky velmi starých vláčkových krajek z našeho regionu, které mu v té době zapůjčil kdosi z příbuzenstva. Tehdy neexistovaly kopírky, počítače, skenery – nebyla jiná možnost, jak v domácích podmínkách cokoliv zachytit a uchovat, takže jediné, co nám zůstalo, jsou černobílé fotografie. Amatérské, ale stačí. Vzory se pravidelně opakují a zkrátka musejí na rastru „vycházet“.

Podařilo se mi podle nich alespoň některé vzory překreslit a upaličkovat znovu. Na ostatní nedošlo spíše pro nedostatek času, ale jednou bych se k nim ráda znovu vrátila. Ovšem těch vzorků na fotografiích je mnoho, a celkově jich existují snad stovky – člověk se nestačí divit, co všechno lze na tom obyčejném vypíchaném pruhu prešpánu vytvořit…

   

Další fotografie najdete zde.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz