Profesní zkoušku v oboru Ruční krajkářka jsem složila v Praze ve dnech 8. a 9. ledna 2019. Byla jsem první, kdo kvalifikaci podle tohoto nového standardu získal, a u zkoušky jsem také byla sama...

V praktické části zkoušky jsem přímo na místě navrhla a upaličkovala tyto náušnice:

Kdo by měl zájem o více podrobností, najde je na stránkách Národní soustavy kvalifikací a Hospodářské komory České republiky.

   

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz