PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ

Mnou navržené krajky, upaličkované technikou Cluny, se objevily v katalogu vzdělávacích kurzů Německého svazu krajkářek na rok 2019 (strana 35 a 36).