Na jaře 2012 jsem se pustila do opravdu velmi speciální zakázky – mělo se jednat o krajku k límci šlechtice z doby 30leté války, údajně snad samotného švédského krále Gustava Adolfa. Zákazník mi dal k dispozici fotografie a nákres krajky, originální krajku jsem bohužel osobně neviděla. Protože jde o krajku, jakou jsem dosud nikdy nepaličkovala, musela jsem nejdříve vyzkoumat a vyzkoušet, jak na to. První vzorek jsem tedy paličkovala o dost zvětšený, abych zjistila, kolik párů budu potřebovat a kudy je povedu.

zad%C3%A1n%C3%AD_resize.jpg

Poté jsem krajku zmenšila do požadované velikosti a zjistila jsem, že to zřejmě nepůjde – hustota byla taková, že se mi téměř ani nevešly špendlíky vedle sebe. Na některých místech jsem tedy zvolila jiné vazby a pracovala jsem tak, abych potřebovala co nejméně špendlíků. Nakonec se tedy podařilo vypracovat krajku v požadované velikosti. Většinou jsem všechny krajky paličkovala pro zákaznice – dámy. Tato je určena pro pána a jsem sama zvědavá, jak bude spokojen.

L%C3%ADmec_B_003.JPG

Další fotografie najdete zde.

S laskavým svolením zákazníka zde uvádím i odkaz na jeho internetové stránky.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz