Před polovinou června 2019 jsem se opět v bavorském Ermetzhofenu zúčastnila přípravného kurzu, který je předpokladem pro pokračování v programu vzdělávání učitelů paličkování. Je to jakýsi předstupeň modulu C. Kurz byl zaměřený na nejrůznější způsoby začínání a ukončování krajek (zpracování okrajů do řetízku, kterému jsem se dosud většinou raději vyhýbala), dále různé techniky rypsování a deformování rastrů. Během kurzu jsme upaličkovaly celou řadu drobných vzorků, na kterých jsme si vyzkoušely vše, co nás Yolande Beeckman naučila. 

Další fotografie najdete zde.

A zde ještě práce ostatních účastnic kurzu.

Potvrzení o účasti:

   

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz