PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ

Před polovinou června 2019 jsem se opět v bavorském Ermetzhofenu zúčastnila přípravného kurzu, který je předpokladem pro pokračování v programu vzdělávání učitelů paličkování. Je to jakýsi předstupeň modulu C. Kurz byl zaměřený na nejrůznější způsoby začínání a ukončování krajek (zpracování okrajů do řetízku, kterému jsem se dosud většinou raději vyhýbala), dále různé techniky rypsování a deformování rastrů. Během kurzu jsme upaličkovaly celou řadu drobných vzorků, na kterých jsme si vyzkoušely vše, co nás Yolande Beeckman naučila. 

Další fotografie najdete zde.

A zde ještě práce ostatních účastnic kurzu.

Potvrzení o účasti: