PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ

Tento kurz navazuje na vzdělávací program pro učitele paličkování, bude mít opět více modulů a zaměřuje se na navrhování. V první části jsme se zabývali body, liniemi a základními geometrickými tvary. Přímo na místě jsme paličkovali drobné obdélníčky, pak jsme podle zadání sestavovali kompozici z určitých tvarů a na tomto základě jsme si připravili vzor na paličkování. Jeho vypracování jsme dostali za domácí úkol.

Další fotografie najdete zde.

Potvrzení o účasti:

Grundlagen%20des%20Entwerfens.jpeg