PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ

25. října 2019 jsem v prostorách Muzea krajky ve Vamberku přednesla prezentaci na téma Technické výkresy k podvinkům a belgický barevný kód.  

      Prezentace.JPG