Třetí z plánovaných šesti setkání krajkářek ze šesti zemí (Česká republika, Rakousko, Itálie, Německo, Francie a Španělsko) v rámci programu Erasmus+ (projekt Bobbin Lacee) se uskutečnilo v lednu 2020 v Praze. Tentokrát jsme byli v roli hostitelů my a naším úkolem bylo připravit pro všechny ostatní atraktivní program a kurzy paličkování jak pro žáky, tak pro učitele paličkování. 

Akce se uskutečnila v hotelu Atlantic, tedy prakticky v centru Prahy. Účastníci se zde shromáždili během čtvrtka 16. ledna. My jsme mezitím připravovali učebny, výukové materiály a výstavku našich krajek. V pátek ráno bylo setkání oficiálně zahájeno, poté jsem přednesla prezentaci na téma Paličkování v ČR, kterou jsem si pro ně připravila, a po obědě se účastníci rozdělili do dvou skupin a začali pracovat na připravených vzorech.

Ve svém kurzu pro pokročilé, resp. učitele paličkování jsem nabídla vzor na tradiční bílou vláčkovou krajku k čepci kyjovského kroje a na dvě taštičky z barevné vláčky, které jsem navrhla před několika lety. S výukou mi výrazně pomohla moje sestra Irena Ring a kolegyně krajkářka Milena Malinová, která dovezla dokonce ukázky vlastních krojových součástí. Ty jsme v učebně vystavily, takže tematicky skvěle doplnily kurz, prezentaci, ale také prohlídku Muzea krajky a krajkářské školy ve Vamberku a výstavu krojových čepců.

Jsem si vědoma toho, že začít bílou vláčkovou krajku z 36 párů není úplně snadné, přesto to všichni účastníci kurzu výborně zvládli – řada z nich dokonce zcela samostatně, na základě technického výkresu a barevného kódu, který jsem speciálně pro tento účel vypracovala, ačkoliv se jinak v Česku nepoužívá. Část účastníků si zvolila barevnou variantu. Po překonání počátečních rozpaků, spojených s volbou barev, se jim na poduškách začaly líhnout velmi zajímavé kreace, které nadchly jak mě, tak je samotné. Někteří obzvláště pilní studenti dokázali během workshopu zvládnout jak bílou, tak i barevnou vláčku, a někteří si dokonce přibrali ještě i brože z hedvábných šňůrek podle návrhu Anny Halíkové, které ve vedlejší místnosti paličkovali méně pokročilí.

Další fotografie z kurzu najdete zde.

Co mě osobně překvapilo a zároveň pobavilo, byla tato krajka, kterou některá z účastnic (z mně neznámého důvodu) sejmula z podušky i se všemi špendlíky.

V sobotu čekal na účastníky setkání výlet do Vamberka. Zde navštívili Muzeum krajky, krajkářskou školu a byli přijati také starostou města na radnici. V neděli odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin a tramvají jsem se přepravili do Centra Norbertov ve Střešovicích, kde jsme zhlédli výstavu krojových čepců ze sbírek muzea ve slovenském Martině a na pondělí odpoledne byla naplánovaná komentovaná prohlídka Obecního domu s možností návštěvy výstavy Blanky Matragi.

Zde najdete několik fotografií z Obecního domu (na výstavě čepců se fotografovat nesmělo).

Setkání bylo ukončeno v úterý odpoledne společnou diskuzí, při níž došlo ke zhodnocení celé akce a také k předání diplomů všem účastníkům. Pozitivní zpětná vazba účastníků nás velmi potěšila.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz