Lace Express sice opravdu skončil, ale objevil se jeho následovník. Totiž, jeho zakladatel, pan Karpenko, na jaře 2019 zemřel, a jeho dcery se rozhodly založit na jeho počest magazín nový. Jeho název zní Masters and Makers around the World a vychází v pěti jazycích. Editorka Katia Karpenko mě už v létě požádala o příspěvek, takže jsem se stala jednou ze šesti autorů z celého světa, kteří měli tu čest prezentovat svá díla hned v prvním čísle tohoto periodika.

Přispěla jsem tímto šálem z hvězdiček, který se na konci roku 2019 dostal zároveň také na moje Pf pro rok 2020.

Obálka časopisu vypadá takto:

Více informací na adrese www.mastersmakers.com.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz