Další pokračování kurzu Point de Lille s Ute Klug v německém Ermetzhofenu. Kurz se uskutečnil na začátku září za zpřísněných hygienických podmínek kvůli koronaviru, nicméně proběhl a měla jsem opět možnost si vyzkoušet řadu nových triků. Tentokrát se jednalo zejména o zpracování větších otvorů v tylu a nejrůznější způsoby, jak si poradit s páry, které by jinak právě tyto otvory vyplňovaly, a o další možnosti práce s konturou.

Foto z kurzu Point de Lille III s Ute Klug, září 2020, Ermetzhofen

Další fotografie cvičných krajek a pár pohledů do učebny najdete v této galerii.

PODVINKY.CZ
Dana Mihulková
Hand made lace,
lace patterns (prickings).
Terms and conditions of use.

Homepage
LACE.CZ
In this eshop you can find
lace patterns (prickings)
and other related products.

Get our latest news and special sales

www.podvinky.cz